Thanh toán

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

  • Chủ tài khoản : Phan Thị Thu Dung
  • STK: 19034239269012
  • Chi nhánh Tây Sài Gòn – HCM

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

  • Chủ tài khoản : Phan Thị Thu Dung
  • STK: 0251002779986
  • Chi nhánh Bình Tây – TP.HCM .

NGÂN HÀNG AGRIBANK

  • Chủ tài khoản : Phan Thị Thu Dung 
  • STK: 1903206151720
  • Chi nhánh KCN Tân Tạo – TP HCM .
Luu Store